eDavki spletne storitve

Metoda SoapPortal.SaveDocument

S to metodo se dokument začasno shrani v sistem eDavki.

stringGuid SaveDocument(
    string handle,
    string docXml
);

Parametri

handle
ID seje, dobljen iz Login metode.
docXml
Dokument v XML obliki po veljavni shemi.

Rezultat

Identifikacijska številka shranjenega dokumenta. Uporabljen je guid v string obliki.

Napake (Splošne napake)

Opombe

Dokument lahko shrani samo uporabnik s pravico za vnos ali podpis.

Primer

[C#]
    //string handle = Prijava(...);
    string docNumber = soapService.SaveDocument(handle, xmlDoc);
      

Povezave

Prijava