eDavki spletne storitve

Seznam statusov dokumentov

Spletne storitve sprejemajo kot vhodni podatek tip string, ki pa mora imeti eno izmed izbranih vrednosti iz stolpca "Oznaka".

ID Oznaka Opis
-1 DisplayAll Vsi statusi - vrednost se uporablja pri iskanjih
10 UnderConstruction V pripravi
20 Prepared Pripravljen
30 Deposited Vložen
40 InProcess V obdelavi
45 InProcessControl V obdelavi - kontrola
50 OkProcessed Obdelan (uspešno)
60 ErrorProcessed Obdelan (nadomeščen)
65 Removed Umaknjen
70 Revoked Storniran

Asinhroni cikel pa ima svoje statuse

ID Oznaka Opis
6 AsyncUploaded Naložen v vrsto
8 AsyncInParse V fazi razčlenjevanja
9 AsyncErrorParsed Napaka v fazi razčlenjevanja
11 AsyncOkParsed Razčlenjen (uspešno)
15 AsyncInCheck V fazi preverjanja
18 AsyncErrorChecked Napaka v fazi preverjanja
19 AsyncOkChecked Preverjen (uspešno)
30 Deposited Vložen

Opomba

Statusi manjši od 30 predstavljajo nevložene dokumente.


Statusi večji ali enaki 30, so vloženi dokumenti. Zaradi morebitnih novih statusov je aktualni seznam statusov na voljo na javnem delu portala eDavki.

Povezave

Začetna stran