*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Uvoz podatkov iz spletnih aplikacij


Zunanje spletne aplikacije lahko izvedejo avtomatski prenos podatkov v eDavke brez vmesnega shranjevanja v datoteko. Ko so podatki v spletnem obrazcu, jih lahko spreminjate. Oddajo obrazca opravite po običajnem postopku vlaganja dokumenta.

 

XML struktura

XML struktura podatkov za uvoz v obrazec je predpisana z XML shemo. XML strukturo za posamezen obrazec poiščite v seznamu obrazcev.  Možnost uvoza iz spletne aplikacije je podprta za vse obrazce za katere je možen uvoz iz datoteke. Obrazci, v katere je mogoče podatke uvoziti, so v tabeli označeni z Da v stolpcu Uvoz.

 

Postopek uvoza nepodpisanih podatkov

Zunanja aplikacija uporabniku pokaže stran v spletnem brskalniku, kjer je gumb npr. "Prenos podatkov v eDavke". Po kliku na gumb in po izbiri digitalnega potrdila uporabnik vstopi v eDavke, kjer se mu odpre stran za urejanje obrazca.

Podrobnosti

Zunanja spletna aplikacija pošlje uporabnikovemu brskalniku HTML stran s formo (FORM), ki vsebuje naslednje (lahko skrite) podatke:

 • Polje »ImportDocument« - XML zakodiran v UTF-8 (zaželeno) encodingu in zavit v BASE64
 • Polje »TaxPayerID« - Davčna številka zavezanca (8 mest)
 • Polje »TaxPayerType« - Tip zavezanca (FO, PO ali SP)
 • Gumb Submit

Naslov (target URL) na katerega se pošlje formo mora biti https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/PersonalPortal/Pages/Login/Login.aspx

(za preizkušanje na zunanjem testnem sistemu: https://beta.edavki.durs.si/EdavkiPortal/PersonalPortal/Pages/Login/Login.aspx)

Način pošiljanja forme mora biti POST.

Ob kliku na gumb Submit:

 • mora uporabnik izbrati svoje digitalno potrdilo (če še ni izbrano)
 • se izvede identifikacija uporabnika v sistemu eDavki
 • se preveri struktura XML
 • če je vse v redu, se prikaže stran za urejanje obrazca

Opombe

V nobenem primeru ni povezav za vrnitev na izvorno aplikacijo. Uporabnik se lahko vrne nazaj s klikom na Nazaj/Back v brskalniku.


Postopek uvoza podpisanih podatkov

Zunanja aplikacija uporabniku pokaže stran v spletnem brskalniku, kjer je gumb npr. "Prenos podatkov v eDavke". Po kliku  na gumb in po izbiri digitalnega potrdila uporabnik vstopi v eDavke, kjer se mu odpre stran uspešnega vnosa oziroma stran za urejanje obrazca v primeru najdenih napak.

Podrobnosti

Zunanja spletna aplikacija pošlje uporabnikovemu brskalniku HTML stran s formo (FORM) ki vsebuje naslednje (lahko skrite) podatke:

 • Polje »ImportSignedDocument« - XML zakodiran v UTF-8 (zaželeno) encodingu in zavit v BASE64
 • Polje »TaxPayerID« - Davčna številka zavezanca (8 mest)
 • Polje »TaxPayerType« - Tip zavezanca (FO, PO ali SP)
 • Gumb Submit

Naslov (target URL) na katerega se pošlje formo mora biti https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/PersonalPortal/Pages/Login/Login.aspx

(za preizkušanje na zunanjem testnem sistemu: https://beta.edavki.durs.si/EdavkiPortal/PersonalPortal/Pages/Login/Login.aspx)

Način pošiljanja forme mora biti POST.

Ob kliku na gumb Submit:

 • se preveri struktura XML
 • se preveri podpis
 • če je vse v redu, se prikaže stran uspešnega vnosa
 • v primeru napak se prikaže stran za urejanje obrazca

Opombe

V nobenem primeru ni povezav za vrnitev na izvorno aplikacijo. Uporabnik se lahko vrne nazaj s klikom na Nazaj/Back v brskalniku.


Povezljive zunanje rešitve

Na portalu se objavijo in vzdržujejo podatki o aplikacijah, katerih povezljivost so avtorji prijavili in izkazali.


Pomoč

Poiščite več informacij med pogostimi vprašanji pod poglavjem Spletne storitve.


Kontakt

Vprašanja, predloge za izboljšave, prijave napak in druge pripombe v zvezi z vprašanji za razvijalce nam pošljite na sd.fu@gov.si.