eDavki spletne storitve

Dokumenti

Dokumenti

 

Fizična oblika

EDP dokumenti so shranjeni v XML obliki. Običajno (priporočeno) se dokumenti shranjujejo kodirani v UTF-8 obliki.

Logicna struktura

Vsak eDavki dokument ima svojo XML shemo (ki referencira skupno EDP XML shemo - EDP-Common). Poleg XML sheme ima dokument tudi svojo prikazovalno transformacijo (XSLT transformacija), ki pretvori dokument iz XML oblike v HTML. Prikazovalna transformacija se uporablja pri prikazu dokumentov, predvsem pri opraciji podpisa dokumenta (da se zagotovi princip da podpises to kar vidis). Referenca na transformacijo ki je bila uporabljena pri podpisu je vkljucena v vsak podpisan dokument.

Verzije dokumentov

Vsaka XML shema dokumenta je imenovana s tipom dokumenta (primer: DDV_O) in verzijo (1). Verzija se spremeni ob vsaki vsebinski spremembi dokumenta. Tip in verzija dokumenta se identificira z XML namespace na korenskem (root) elementu dokumenta. Primer oznake verzije dokumenta: DDV_O_1.

Za vsak tip obrazca le lahko veljavna (za oddajo) ena verzija dokumenta (zadnja) ali pa jih je veljavnih vec, ker prejšnje lahko ostanejo veljavne za oddajanje dokumentov za prejšnja obdobje, kjer to pride v poštev.

Verzioniranje prikazovalnih transformacij

Prikazovalne transformacije dokumenta so oznacene kot podverzija dokument (primer: DDV_O_1.1). Nova transformacija se kreira ob vsakem vizualnem popravku dokumenta. Transformacije vsebujejo tudi šifrante (preslikava iz vrednosti v XML v tekstovno vrednost) za vsa polja v dokumentu kjer je to potrebno. Tudi pri spremembah šifrantov se kreira nova verzija transformacij.

Podpisovanje dokumentov

Aplikacija, ki podpisuje dokumente mora zagotoviti da je podpisan XML ustrezen dokumentu ki ga uporabnik želi podpisati. Zagotoviti je potrebno da uporabnik vidi dokument v obliki ki je definiran z standardno definirano transformacijo za prikaz.

Vlaganje dokumenta

Po uspešni vložitvi dokumenta EDP sistem kreira digitalno povratnico. Digitalna povratnica potrjuje da je bil dokument uspešno in pravocasno vložen na FURS.

Digitalna povratnica

Digitalna povratnica je sestavljena iz originalnega vloženega dokumenta ki je dopolnjen z naslednjimi podatki:

Povezave

Elektronski podpisi, GetDocumentDisplayTransform, DepositDocument