eDavki spletne storitve

Elektronski podpisi eDavki dokumentov

Podpisi na dokumentu veljavni v sistemu eDavki

Podpisi, ki so možni na posameznem dokumentu:
edp:DepositorSignature: Podpis za vložitev dokumenta
Dokument se podpiše za vložitev na FURS (XPATH: //edp:Signatures/edp:DepositorSignatureSignature)
edp:ServerSignature: Podpis strežnika FURS
Strežnik podpiše dokument ob vlogi (XPATH: //edp:Signatures/edp:DepositorSignature//edp:ServerSignature). S tem podpisom se določi čas in potrdi vožitev dokumenta na FURS
edp:TSASignature: Časovni žig
Podpis timestamping servisa (XPATH: //edp:Signatures/edp:DepositorSignature//edp:ServerSignature//ds:Object[@Id="TSASignatureObject"]/ds:Signature)
edp:PreparerSignature: Potrditev pripravljenosti dokumenta
Dokument je pripravljen za vložitev. Ta podpis ni namenjen FURS-u ampak sodelovanju med uporabniki portala. (XPATH: //edp:Signatures/edp:PreparerSignature)

Uporaba podprtih digitalnih podpisov:

Tehnična izvedba podpisov/preverjanja podpisov

Digitalni podpisi so izvedeni po XML Digital Signature standardu: Signature Syntax and Processing.

Podpisi DepositorSignature, PreparerSignatrure, ServerSignature vedno podpisujejo cel dokument (Reference URI="", uporaba Enveloped Signature transformacije). Več podpisov na dokumentu je izvedenih z gnezdenjem posameznih podpisov.

Časovni žig je izveden neodvisno od podpisa samega dokumenta in le vključen v sam dokument. Zaradi tehnične omejitve XML podpisa ki ga uporablja TSA implementacija je podpis potrebno tudi preverjati ločeno (samo ds:Signature element v edp:TSASignature). Digitalni podpis vključen v TSASignature podpiše le vrednost podpisa ServerSignature in ne celega dokumemnta.

Vključevanje referenc na prikazovalne XSLT transformacije v podpis

Element hslsig:Presentation v posameznem elektronskem podpisu mora vsebovati referenco na prikazovalno XSLT transformacijo.

Seznam XML namespace-ov

Povezave

Elektronski dokumenti,