*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Davek na motorna vozila

Obvestilo

 

Ta funkcionalnost omogoča vpogled v elektronsko evidenco motornih vozil, za katera je bil plačan davek ali je bila uveljavljena oprostitev plačila davka. V tej evidenci so samo vozila, za katera je bil DMV odmerjen in plačan po 30. 12. 2009 oziroma obračunan v mesečnih obračunih ali uveljavljena oprostitev plačila davka po tem datumu.

 

Davek na motorna vozila se po zakonu odmerja za vozila, ki:

   - se prvič registrirajo v RS in so v drugi državi članici Evropske unije že bila predhodno začasno ali trajno registrirana

   - še niso bila registrirana v drugi državi članici Evropske unije in jih pridobijo davčni zavezanci, ki ne opravljajo dejavnosti trgovine z motornimi vozili.

 

Obračun davka na motorna vozila mora sestaviti davčni zavezanec ali proizvajalec, ki opravlja dejavnost trgovine z motornimi vozili in pridobi motorno vozilo iz druge države članice EU, ki v drugi državi članici še ni bilo začasno ali trajno registrirano.Iskanje vozila
Identifikacijska številka vozila (VIN številka):