*** OPOZORILO *** Za namene testiranja novega obrazca REK-O je temu nastavljena veljavnost datuma izplačil od 1.1.2022 dalje. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Politika zasebnosti


FURS se zaveda občutljivosti davčnega poslovanja. Zanesljiva politika varovanja zasebnosti davčnega zavezanca in njihovih podatkov je zato eno temeljnih načel elektronskega načina poslovanja.

V skladu z zakonskimi določili, ki formalno določajo načine poslovanja, je FURS zavezan k varovanju osebnih podatkov davčnih zavezancev in preprečevanju dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam.

Zaščita začasno shranjenih dokumentov

FURS nima vpogleda v dokumente, ki so le shranjeni na portalu eDavki. Pred vložitvijo so ti dokumenti vidni le davčnemu zavezancu oz. pooblaščenim osebam.

Obravnavanje oddanih dokumentov

V skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakonom o davčnem postopku in Zakonom o splošnem upravnem postopku so dokumenti, vloženi na FURS preko eDavkov, enakovredni dokumentom, vloženim v papirni obliki v vložišče.

Uporaba osebnih podatkov

Osebni podatki davčnega zavezanca, shranjeni v eDavkih, se lahko uporabljajo izključno v namene davčnega poslovanja med davčnimi zavezanci in uradnimi osebami FURS.

Evidenca dejavnosti v eDavkih

Vsa dejavnost uporabnikov v eDavkih (vpogledi in operacije nad dokumenti, spremembe pooblastil) se beleži v dnevnik dogodkov. To velja tudi za dejavnost uradnih oseb FURS.

V primeru sodnega postopka je FURS dolžan predati podatke o teh dejavnostih.