*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Informativni izračun obresti

Glavnica
Datum od
Datum do
Vsi zneski so v EUR
# Glavnica Datum od Datum do Letna obrestna mera Število dni Višina obresti Znesek obveznosti

Razlaga polj:

  • Glavnica - znesek, od katerega se izračunajo obresti.
  • Datum OD - začetni datum izračuna obresti (oblika zapisa DD.MM.LLLL). To je prvi dan, ki sledi dnevu po poteku zakonskega roka za plačilo.
  • Datum DO - datum plačila obveznosti (oblika zapisa DD.MM.LLLL).
  • Letna obrestna mera - letna obrestna mera ni v vseh obdobjih enaka, zato podatek ni prikazan.
  • Št. dni - število dni, ki se upošteva v izračunu obresti.
  • Višina obresti - izračunane obresti glede na glavnico in število dni zamude.
  • Znesek obveznosti - skupaj znesek za plačilo.