*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obračun davčnega odtegljaja in obračun prispevkov za socialno varnost 

Izplačevalci dohodkov, ki so plačniki davka v skladu z določbami ZDavP-2, akontacijo dohodnine oziroma dohodnino in prispevke za socialno varnost obračunajo v obračunu davčnega odtegljaja.

Delodajalci, ki niso plačniki davka v skladu z določbami ZDavP-2, in so zavezanci za prispevke delodajalca, obračunajo prispevke za socialno varnost v obračunu prispevkov za socialno varnost.