*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Napoved za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov  

Napoved dohodkov, ki jih je zavezanec prejel iz naslova opravljanja funkcije poslovodstva ali nadzornega organa v času finančne in gospodarske krize.

Kdo

Napoved za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov mora vložiti zavezanec, ki je iz naslova opravljanja funkcije poslovodstva ali nadzornega organa prejel dohodek oziroma dohodke, v poslovnem subjektu, ki je od države prejela poroštvo oziroma jamstvo ali sredstva za blažitev posledic finančne in gospodarske krize na podlagi ukrepov, ki sta jih sprejela Državni zbor Republike Slovenije ali Vlada Republike Slovenije v času veljavnosti zakona in ki presegajo zneske, določene v 5. členu ZDDDČPNO.


Kdaj

Davčni zavezanec mora napoved vložiti do 31. marca za preteklo leto.


Kje in kako

Napoved za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov davčni zavezanec odda:
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument,
    • osebno ali po pošti, in sicer pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.


Obrazci

Napoved za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 200 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek zavezanec, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, določenim z zakonom (7. člen ZDDDČPNO).

Z globo od 400 do 5.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (1. točka 395. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.