*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Drugi davki in druge dajatve 

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko poleg ostalih davkov, bremenijo še davek na motorna vozila in davek od prometa zavarovalnih poslov. V primeru, da so fizične osebe z dejavnostjo tudi posredniki s koncesijo za opravljanje dejavnosti posredovanja študentskega dela, pa so zavezane tudi h koncesijskim oz. dodatnim koncesijskim dajatvam za študentske servise.