*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Pooblaščanje 

Praviloma opravlja dejanja v davčnem postopku zavezanec sam ali njegov zakoniti zastopnik. Oba lahko drugi osebi podelita pooblastilo, ki je namenjeno Finančni upravi RS, da je ta seznanjena z njegovim obstojem in obsegom. Vlogo za dodelitev pooblastila mora pooblastitelj oziroma zakoniti zastopnik lastnoročno oziroma elektronsko podpisati.

V davčnem postopku se srečujemo s pooblastilom za zastopanje, pooblastilom za vročanje in s pooblastilom za delo znotraj portala eDavki (EDP pooblastilo).