*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Splošno zavarovanje carinskega dolga 

Splošno zavarovanje carinskega dolga je zavarovanje, ki krije carinski dolg v zvezi z dvema ali več operacijami, deklaracijami ali carinskimi postopki.
Kdo

Splošno zavarovanje predloži imetnik dovoljenja za uporabo in za znižanje splošnega zavarovanja v carinskih postopkih po carinskem zakoniku Unije, za izdajo katerega je pristojen Finančni urad Nova Gorica.


Kdaj

Zavezanec predloži splošno zavarovanje po pridobitvi dovoljenja za uporabo in za znižanje splošnega zavarovanja v carinskih postopkih po carinskem zakoniku Unije.


Kje in kako

Splošno zavarovanje se lahko predloži v obliki bančne garancije, garantnega pisma ali gotovinskega pologa. Originalni izvod bančne garancije ali garantnega pisma se odda osebno ali po pošti na naslov Generalni finančni urad, Uprava za prihodke, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana.

Obrazec »Informacija o gotovinskem pologu za splošno zavarovanje v carinskih postopkih« se odda po elektronski poti na elektronski naslov dajatve.fu@gov.si. Lahko se odda tudi osebno ali po pošti na naslov Generalni finančni urad, Uprava za prihodke, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana.


Obrazci

Bančna garancija za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila carinske obveznosti

Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Garantno pismo za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila carinske obveznosti

Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Informacija o gotovinskem pologu za splošno zavarovanje v carinskih postopkih

Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.