*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Izjava o vračilu povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas (PKP 9) 

Vračilo prejetih upravičenj (vračilo povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas po PKP 9)
Kdo

Delodajalec, ki je prejel delno povračilo nadomestila plače za mesece od julij do september 2021 na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 - ZIUPGT , mora v primeru, da je od 1. januarja 2021 dalje prišlo do izplačil dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021, vložiti izjavo za vračilo povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas najpozneje v dveh mesecih po izplačilu.


Kdaj

Če bo v letu 2021, od 1. 1. 2021 dalje, pri delodajalcu prišlo do izplačila dobička, nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu ali kasneje za leto 2021, nastane obveznost vračila.


Kje in kako

Izjavo za vračilo povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas delodajalec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Izjava za vračilo povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas (PKP 9) (NF-COVID19)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če delodajalec, ki prejme delno povračilo nadomestila plače, v roku 2 mesecev po izplačilu, FURS ne seznani o izplačilih dobička, nakupih lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilih nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oz. za leto 2021, se kaznuje z globo:
    • od 10.000 do 50.000 eurov oz. od 1.500 do 8.000 eurov delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev;
    • od 450 do 2.000 eurov odgovorna oseba delodajalca, prejemnika delnega povračila nadomestila plače, medtem ko se delodajalec posameznik kaznuje z globo od 450 do 1.200 eurov (47. člen ZIUPGT).