*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Vračilo mesečnega temeljnega dohodka in oproščenih plačil prispevkov 

Vračilo mesečnega temeljnega dohodka in oproščenih plačil prispevkov.
Kdo

Upravičenci, ki so prejeli mesečni temeljni dohodek oziroma so bili oproščeni plačila prispevkov in so naknadno ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev glede zmanjšanja obsega poslovanja ali so izplačali dobiček, izvedli nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačali nagrade poslovodstvu oz. dele plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oz. za leto 2020.

Kmetje, ki želijo vrniti mesečni temeljni dohodek, ker želijo uveljavljati ukrepe iz 74. člena ZIUZEOP (finančno nadomestilo zaradi izpada dohodkov kmetov).

Upravičenci, ki želijo vrniti prejeta upravičenja iz drugih razlogov.


Kdaj

Najkasneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020.


Kje in kako

Izjavo o vračilu MTD in oproščenih plačil prispevkov upravičenec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Izjava o vračilu MTD in oproščenih plačil prispevkov (NF_COVID19Vracilo)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.