*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Izjava o vračilu prejetih upravičenj (oproščeni prispevki in vračilo nadomestila plač) 

Vračilo prejetih upravičenj (oproščeni prispevki, vračilo nadomestila plač).
Kdo

1. Delodajalci, ki so za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 2020 uveljavili:
    • povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo iz podpoglavja 1.1 ZIUZEOP,
    • oprostitev plačila prispevkov na podlagi 28. člena tega zakona v povezavi s povračilom nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo,

in so naknadno ugotovili, da ne izpolnjujejo pogoja upada prihodkov ali so od uveljavitve tega zakona (11. 4. 2020 dalje) v letu 2020 oz. za leto 2020 izplačali dobiček, izvedli nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačali nagrade poslovodstvu oz. dele plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, vložijo izjavo z nazivom »Vračilo prejetih upravičenj (delodajalci).«

2. Delodajalci, ki so uveljavili povračilo nadomestila plače na začasnem čakanju na delo po:
    • ZIUOOPE (za obdobje od 1. 6. do 30. 6. 2020),
    • ZIUPDV (za obdobje od 1. 7. do 30. 9. 2020) in
    • ZZUOOP (za obdobje od 1. 10. do 31. 1. 2021)

in so naknadno ugotovili, da ne izpolnjujejo pogoja upada prihodkov, vložijo izjavo z nazivom »Vračilo povračila nadomestila plač za začasno čakanje na delo.«

3. Delodajalci, ki so za obdobje od 1. 2. do 30. 6. 2021 uveljavili povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo po ZDUOP

in so naknadno ugotovili, da ne izpolnjujejo pogoja upada prihodkov ali so od 1. 2. 2021 dalje v letu 2021 oz. za leto 2021 izplačali dobiček, izvedli nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačali nagrade poslovodstvu oz. dele plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, vložijo izjavo z nazivom »Vračilo povračila nadomestila plač za začasno čakanje na delo.«


Kdaj

1. V primeru neizpolnjevanja pogoja upada prihodkov po ZIUZEOP najkasneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020.

V primeru, da bo v letu 2020, ali po letu 2020 (od leta 2021 naprej) pri delodajalcu prišlo do izplačila dobička, nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu za leto 2020, nastane obveznost vračila.

2. V primeru neizpolnjevanja pogoja upada prihodkov kot so določeni v ZIUOOPE, ZIUPDV in ZZUOOP, najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020. Za uveljavljena povračila, ki se nanašajo na obdobje od 1. januarja 2021, pa najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021 (89. člen ZIUPOPDVE).

3. V primeru neizpolnjevanja pogoja upada prihodkov kot so določeni v ZDUOP, najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021.

Če bo v letu 2021 od 1. 2. 2021 dalje, ali po letu 2021 pri delodajalcu prišlo do izplačila dobička, nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu za leto 2021, nastane obveznost vračila.


Kje in kako

Izjavo o vračilu prejetih upravičenj delodajalec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Izjava o vračilu prejetih upravičenj (NF_COVID19Vracilo)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

1. Po ZIUZEOP se z globo od 3.000 do 20.000 eurov kaznuje delodajalec, ki ne obvesti FURS o naknadni ugotovitvi o neizpolnjevanju pogojev za upravičenja po tem zakonu (drugi odstavek 99. člena ZIUZEOP).

Za navedeni prekršek se z globo od 1.500 do 8.000 eurov kaznuje tudi delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev, medtem ko se delodajalec posameznik kaznuje z globo od 450 do 1.200 eurov. Z globo od 450 do 2.000 eurov pa se kaznuje odgovorna oseba delodajalca.

2. Po ZDUOP se z globo od 3.000 do 20.000 eurov kaznuje delodajalec, ki v roku ne obvesti FURS o obveznosti vrnitve sredstev (šesti odstavek 39. člena in deveti odstavek 47. člena).

Za navedeni prekršek se z globo od 1.500 do 8.000 eurov kaznuje tudi delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev, medtem ko se delodajalec posameznik kaznuje z globo od 450 do 1.200 eurov. Z globo od 450 do 2.000 eurov pa se kaznuje odgovorna oseba delodajalca.