*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Aplikacija Gama System® eTaxes 

AplikacijaGama System® eTaxes
IzdelovalecGama System d.o.o.
Različicav1.0.4.8
Domača stran rešitvePovezava

Povezave, ki jih aplikacija omogoča za posamezne obrazce

ObrazecOpisRObjavaSOAPXMLPOST
DDV-OObračun DDV620.03.2009    •    •
DDV-P2Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (domači)320.03.2009    •    •
DDV-P3Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (tujci)120.03.2009    •
DDV-IzvVloga za pridobitev statusa izvoznika120.03.2009    •
NF-PrevZavVloga za preverjanje podatkov o davčnih zavezancih120.03.2009    •    •
NF-StornoStorno120.03.2009    •
Doh-OdmNapoved za odmero dohodnine720.03.2009    •
Doh-KDVPNapoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov520.03.2009    •
Doh-DHONapoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU220.03.2009    •
Doh-DonZahteva za namenitev dela dohodnine za donacije120.03.2009    •
Doh-VdcVloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine120.03.2009    •
Doh-UgoUgovor zoper informativni izračun dohodnine720.03.2009    •
VIES-PrevVloga za preverjanje identifikacijskih številk v EU120.03.2009    •    •
VIES-KPRekapitulacijsko poročilo320.03.2009    •    •
REK-1Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja520.03.2009    •    •
REK-1aObračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo420.03.2009    •    •
REK-1bObračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja220.03.2009    •    •
REK-2Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja220.03.2009    •    •
ODO-1Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu ZDavP-2 od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu ZDDPO-2 v povezavi z 260. členom ZDavP-2220.03.2009    •    •
PniPDObračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka120.03.2009    •    •
PODO-OPSVZObračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike120.03.2009    •    •
PODO-OPSVLObračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače120.03.2009    •    •
KP-KPDPodatki za odmero dohodnine520.03.2009    •
DDD-DDDDavčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti520.03.2009    •    •
DOD-DDPOObračun davka od dohodkov pravnih oseb620.03.2009    •    •
ODE-PDOPoročilo o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti220.03.2009    •    •
KD-ODKDObračun dodatne koncesijske dajatve320.03.2009    •    •
eVEM-DavPodeVEM - Posredovanje podatkov o davčnem zavezancu120.03.2009    •
eVEM-PDSeVEM - Pridobivanje davčne številke120.03.2009    •
eVEM-SP-DavPodeVEM - Posredovanje podatkov o davčnem zavezancu SP120.03.2009    •
DMV-OObračun davka na motorna vozila120.03.2009    •    •
DODKISObračun davčnega odtegljaja od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo120.03.2009    •    •
KDISObračun koncesijske dajatve od iger na srečo120.03.2009    •    •
DISObračun davka od iger na srečo120.03.2009    •    •
PTObračun požarne takse120.03.2009    •    •
DPZPObračun davka od prometa zavarovalnih poslov120.03.2009    •    •


Legenda

R: Različica obrazca
Objava: Datum objave
SOAP: Podpora spletnim storitvam (Web Services / SOAP)
XML: Uvoz podatkov iz datotek
POST: Uvoz podatkov iz spletnih aplikacij
Beta: Obrazec je v fazi testiranja (Beta okolju) in še ni na voljo
    • : Aplikacija omogoča povezljivost z eDavki


Pomembno

FURS ne zagotavlja in ne sprejema odgovornosti za delovanje zunanje aplikacijske rešitve.