*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča  

Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje nadomestilo, območje katerega določi občina. Nadomestilo se plačuje od površine nezazidanega zemljišča ali od stanovanjske oz. poslovne površine objekta.
Kdo

Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe.


Kdaj

Zavezanec ne vlaga napovedi.


Kje in kako

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) določi zavezancem davčni organ po uradni dolžnosti, na podlagi podatkov občine. Davčni organ izda odločbe o nadomestilu uporabe stavbnega zemljišča do 31. marca za tekoče leto oziroma jih izda v roku treh mesecev po prejemu podatkov s strani občine.


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.