*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Podatki glede ident. zavezancev v zvezi z izdajo vnaprejšnjega davčnega stališča s čezmejnim učinkom 

Obrazec DAC3 in BEPS 5: Podatki glede identifikacije zavezancev za davek v zvezi z izdajo vnaprejšnjega davčnega stališča s čezmejnim učinkom.
Kdo

Obrazec Identifikacija zavezancev za davek v zvezi z izdajo vnaprejšnjega davčnega stališča s čezmejnim učinkom predloži davčni zavezanec, ki ni fizična oseba, njegov pooblaščenec ali davčni svetovalec, ki zaproša za izdajo vnaprejšnjega davčnega stališča s čezmejnim učinkom. Vnaprejšnje davčno stališče s čezmejnim učinkom je vsak dogovor, sporočilo ali drug instrument ali ukrep s podobnim učinkom, ki zadeva razlago ali uporabo pravne določbe, ki se nanaša na izvrševanje davčne zakonodaje in se nanaša na čezmejno transakcijo ali na vprašanje, ali gre pri dejavnostih, ki jih oseba opravlja v drugi jurisdikciji za stalno poslovno enoto. Vnaprejšnje davčno stališče se izda pred izvedbo transakcij ali dejavnosti v drugi jurisdikciji ali pred vložitvijo davčne napovedi za obdobje, v katerem je bila izvedena transakcija.


Kdaj

V primeru, ko bo davčni zavezanec (ki ni fizična oseba) zaprosil za izdajo vnaprejšnjega davčnega stališča s čezmejnim učinkom, bo moral davčnemu organu predložiti tudi informacije glede identifikacije zavezancev in pogodbenih strank za namene izmenjave davčnih stališč s pristojnimi organi drugih držav. Za razkritje teh informacij lahko zavezanec uporabi pripravljen obrazec.


Kje in kako

Podatke glede identifikacije zavezancev za davek se posreduje pristojnemu finančnemu uradu, skupaj z zaprosilom za izdajo vnaprejšnjega davčnega stališča s čezmejnim učinkom.


Obrazci

Podatki glede identifikacije zavezancev za davek v zvezi z izdajo vnaprejšnjega davčnega stališča s čezmejnim učinkom
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.