*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Pooblastilo za vročanje  

Pooblastilo se lahko da tudi samo za sprejem dokumentov (vročanje). Če zakoniti zastopnik poslovnega subjekta določi pooblaščenca za vročanje, se šteje, da je z vročitvijo dokumenta pooblaščencu za vročitve opravljena vročitev zakonitemu zastopniku poslovnega subjekta, ki bi mu bilo treba dokument vročiti. Pooblastilo velja za vročanje dokumentov v papirni in elektronski obliki.
Kdo

Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta lahko kadar koli postavi pooblaščenca za vročanje. Pooblaščenca za vročanje se postavi tako, da se izpolni obrazec Vročanje-PE (Vloga za določitev in preklic pooblaščenca za vročanje).

Pooblaščenec za vročanje je lahko pravna oseba, fizična oseba z dejavnostjo ali fizična oseba. Če je pooblaščenec poslovni subjekt (pravna oseba ali fizična oseba z dejavnostjo), bo dokumente pooblastitelja lahko prevzemal zakoniti zastopnik pooblaščenca, če bo vstopil v portal eDavki z uporabo digitalnega potrdila za zaposlene (pri eVročanju). Zakoniti zastopnik pooblaščenca lahko tudi svojim zaposlenim oziroma osebam, ki vstopajo v portal eDavki z uporabo digitalnega potrdila za zaposlene, omogoči prevzemanje zastopančevih dokumentov, tako da jim dodeli ustrezne notranje EDP pravice.

Finančna uprava RS bo dokumente v skladu z obsegom pooblastila namesto zakonitemu zastopniku poslovnega subjekta vročala njegovemu pooblaščencu za vročanje. Dokument, ki ga mora vročiti njegovemu pooblaščencu, bo Finančna uprava RS vročila na način, da ga bo odložila v portal eDavki v profil zavezanca (poslovnega subjekta), njegovemu pooblaščencu za vročanje, pa bo dodelila pravice za vstop v profil in podpis vročilnice. Informativno sporočilo o odloženem dokumentu bo prejel zavezanec sam in njegov pooblaščenec za vročanje. Dokument pa bo lahko prevzel, z elektronskim podpisom vročilnice, le pooblaščenec za vročanje.


Kdaj

Ves čas davčnega postopka.


Kje in kako

Vlogo za določitev pooblaščenca za vročanje vloži zavezanec:
    • elektronsko prek portala eDavki (zakoniti zastopnik tudi z tudi z uporabniškim imenom in geslom ter mobilno aplikacijo eDavki),
    • osebno ali po pošti, in sicer pri finančnem uradu, kjer je zavezanec vpisan v davčni register.

Pisna vloga je vloga, ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je elektronsko podpisana.


Obrazci

Vloga za določitev in preklic pooblaščenca za vročanje (Vročanje-PE)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.


Novice

    • Vročanje