*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Pooblastilo za delo z obrazci znotraj portala eDavki (EDP pooblastilo) 

Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta ima na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, že ob prvem vstopu v portal eDavki ali v mobilno aplikacijo eDavki, sistemsko omogočen dostop do profila poslovnega subjekta (FOD, PO), kjer ima status zakonitega zastopnika. Ostali uporabniki potrebujejo EDP pooblastilo.
Kdo

Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta lahko dodeli notranje in zunanje EDP pravice tudi drugemu zavezancu (zunanji EDP pooblaščenec) in mu s tem tehnično omogoči dostop do profila svojega poslovnega subjekta v portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Notranji EDP pooblaščenec je lahko le oseba, ki je zaposlena pri poslovnem subjektu oziroma, ki vstopa v portal eDavki s kvalificiranim digitalnim potrdilom za zaposlene. Zunanji EDP pooblaščenec je lahko fizična oseba ali poslovni subjekt. Če je zunanji EDP pooblaščenec poslovni subjekt, bo njegov zakoniti zastopnik imel dostop do profila drugega poslovnega subjekta, le če vstopi v portal eDavki z uporabo digitalnega potrdila za zaposlene. Zakoniti zastopnik zunanjega EDP pooblaščenca lahko svojim zaposlenim oziroma osebam, ki vstopajo v portal eDavki z uporabo digitalnega potrdila za zaposlene, omogoči dostop do profila drugega poslovnega subjekta, tako da jim dodeli notranje EDP pravice. To pomeni, da zaposleni pri zunanjem EDP pooblaščencu, lahko dostopajo do profila drugega poslovnega subjekta le, če vstopajo v eDavke z uporabo digitalnega potrdila za zaposlene.


Kdaj

Notranje EDP pravice

Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta za delo znotraj profila poslovnega subjekta ne potrebuje nobenih dodatnih pooblastil oz. EDP pravic, ampak ima na podlagi podatkov iz uradnih evidenc (običajno Poslovni register Slovenije), sistemsko dodeljene vse možne EDP pravice. Edino kar potrebuje zakoniti zastopnik je, da se uspešno registrira v portal eDavki:

    • prek uporabniškega računa in gesla ali z uporabo digitalnega potrdila – kot fizična oseba,
    • z uporabo digitalnega potrdila izdanega na zaposlenega – kot poslovni subjekt.

Kadar status zakonitega zastopnika v uradni evidenci preneha, sistemsko preneha tudi dostop do profila poslovnega subjekta. Če želi »bivši« zakoniti zastopnik še naprej dostopati do profila poslovnega subjekta potrebuje notranje ali zunanje (odvisno kako vstopa v portal eDavki) EDP pooblastilo s strani novega zakonitega zastopnika.

Ostale osebe, ki vstopajo v portal eDavki z digitalnim potrdilom za zaposlene, nimajo notranjih EDP pravic, dokler jim jih ne dodeli zakoniti zastopnik. Njihov obseg in časovno veljavnost določa zakoniti zastopnik z notranjim pooblaščanjem. Notranje EDP pravice zaposlenih se ne spremenijo, če se zamenja zakoniti zastopnik, razen ob stečaju nad pravno osebo, saj v primeru stečaja, portal eDavki avtomatično izvede preklic vseh zunanjih in notranjih EDP pravic.

Zunanje EDP pravice

Z zunanjim pooblastilom se ureja EDP pravice zavezancu, ki vstopa v portal eDavki kot zavezanec, ki ni zaposlen pri poslovnem subjektu. To je lahko fizična oseba, pravna oseba ali fizična oseba z dejavnostjo. Zunanji pooblaščenec lahko ima kakršnokoli veljavno digitalno potrdilo razen tistega, omenjenega pri notranjih pooblastilih.

Institut zunanjega pooblaščanja je primeren za poslovne subjekte, ki imajo zunanje računovodstvo oziroma za vsakega zavezanca, ki želi nekomu tretjemu omogočiti vnos dokumentov, vložitev dokumentov in pregled vloženih dokumentov ali pa vpogled v njegove podatke.

Primer podelitve notranjih in zunanjih EDP pravic

Pooblaščenec lahko enostransko odpove pooblastilo dano s strani pooblastitelja (drugega zavezanca).


Kje in kako

Vlogo za urejanje zunanjih EDP pooblastil znotraj sistema eDavki vloži zavezanec:
    • elektronsko prek portala eDavki (zakoniti zastopnik tudi z uporabniškim imenom in geslom ter z uporabo mobilne aplikacije),
    • osebno ali po pošti, in sicer pri finančnem uradu, kjer je zavezanec vpisan v davčni register.

Pisna vloga je vloga, ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je elektronsko podpisana.


Obrazci

Vloga za splošno zunanje pooblaščanje (EDP-PE)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Vloga za zunanje pooblaščanje (EDP-PE)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Vloga za odpoved pooblastila (EDP-PE, EDP-PR)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Vloga za notranje pooblaščanje (EDP-PI)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.