*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v zvezi s poročanjem informacij na Finančno upravo RS 

Posredovanje informacij o finančnih računih (CRS in/ali FATCA): s priloženim obrazcem poročevalska finančna institucija pooblašča tretjo osebo, da nastopi kot ponudnik storitev pri izpolnjevanju obveznosti v zvezi s sporočanjem informacij o finančnih računih.

Posredovanje poročila po državah (CbCR): s priloženim obrazcem poročevalec pooblašča tretjo osebo, da nastopi kot ponudnik storitev pri izpolnjevanju obveznosti v zvezi s predložitvijo CbCR.

Kdo

Obrazec izpolni zavezanec (poročevalska finančna institucija oziroma poročevalec), ki pooblašča drugo osebo (samostojnega podjetnika oziroma drugo osebo, ki opravlja dejavnost, ali poslovni subjekt) za sporočanje informacij Finančni upravi RS.


Kdaj

Obrazec mora biti predložen pred začetkom sporočanja informacij o finančnih računih oziroma pred predložitvijo CbCR.


Kje in kako

Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil zavezanec odda po elektronski poti na elektronski naslov:
    • CRS in/ali FATCA: crs.fu@gov.si in/ali fatca.produkcija.fu@gov.si,
    • CbCR: cbcr.fu@gov.si


Obrazci

Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v zvezi s sporočanjem informacij o finančnih računih
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v zvezi s predložitvijo poročila po državah (CbCR)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.