*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Potrdilo 

Izdaja potrdila
Kdo

Vlogo za izdajo potrdila o poravnanih davčni obveznosti odda davčni zavezanec zase, ko želi pri poslovanju ali postopkih dokazati, da ima plačane vse obveznosti do FURS.


Kdaj

Potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih se izda po vložitvi vloge, ki je lahko pisna ali ustna, najpozneje v 15 dneh od prejema vloge.


Kje in kako

Vlogo za potrdilo je mogoče oddati:
    • Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Izdano potrdilo je praviloma v roku ene ure vročeno elektronsko preko portala eDavki (85a. člen ZDavP-2).


Obrazci

Vloga za potrdilo
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.