*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Potrdilo o rezidentstvu RS (pravne osebe) 

Potrdilo o rezidentstvu se izdaja za namene uveljavljanja ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja ali za dokazovanje rezidentskega statusa v Sloveniji po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 in za potrditev rezidentskega statusa po ZDDPO-2, po Direktivi 2003/49/ES in Direktivi 2011/96/EU.
Kdo

Slovenski davčni zavezanec rezident (pravna oseba), ki v tujini uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki jih je z drugimi državami sklenila Republika Slovenija oz. dokazuje rezidentstvo Slovenije po ZDDPO-2.


Kdaj

Kadar želi v tujini uveljavljati ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja (oprostitev plačila davka, znižano plačilo davka, vračilo davka idr.) oz. dokazuje rezidentstvo Slovenije po ZDDPO-2 za druge namene (npr. pri odprtju bančnega računa), oz. dokazuje rezidentstvo Slovenije po Direktivi 2003/49/ES in Direktivi 2011/96/EU.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo potrdila o rezidentstvu Republike Slovenije zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, osebno ali po pošti, in sicer pri finančnemu uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.


Obrazci

Zahtevek za izdajo potrdila o rezidentstvu Republike Slovenije - pravne osebe
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.