*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Potrjevanje vezane knjige računov 

Zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave, morajo izdajati račune iz posebne vezane knjige računov. Vezano knjigo računov zavezanci pridobijo v prosti prodaji in pred prvo uporabo morajo zavezanci za davek vezano knjigo računov potrditi pri Finančni upravi RS preko portala eDavki.
Kdo

Zavezanci za davek, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave v skladu z 38. členom Zakona o davčnem postopku (z revizijsko sledjo o izdanih računih), morajo izdajati račune iz posebne vezane knjige računov, ki jo predhodno potrdi davčni organ.

Zavezanci za davek vezano knjigo računov pridobijo v prosti prodaji na trgu. Vezano knjigo računov mora za izdajo računov pri gotovinskem poslovanju uporabiti tudi vsak zavezanec za davek, ko izdaja računov z uporabo računalniških programov oziroma elektronskih naprav ni mogoča zaradi okvare računalniškega programa ali elektronske naprave oziroma zaradi izpada električne energije.


Kdaj

Pred prvo uporabo morajo zavezanci za davek vezano knjigo računov potrditi pri Finančni upravi RS.


Kje in kako

Zavezanci, za katere je predpisano vlaganje davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog oziroma obrazcev elektronsko preko portala eDavki, morajo tudi potrditev vezane knjige računov izvesti preko portala eDavki. Potrditev zavezanci izvedejo tako, da preko portala eDavki vložijo obrazec NF-VKRPotrdilo v katerega vpišejo serijske številke vezanih knjig računov, ki jih želijo potrditi.


Obrazci

Potrjevanje vezane knjige računov (NF-VKRPotrdilo)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 1.500 do 25.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posamezniki, ki samostojno opravlja dejavnost, če v predpisanem roku davčnemu organu ne pošlje podatkov o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov (drugi odstavek 11. člena ZDavPR).

Z globo od 800 do 5.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.