*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Izvršba nedavčnih obveznosti 

Finančna uprava RS izterjuje tudi denarne nedavčne obveznosti drugih predlagateljev. Gre za obveznosti, ki so jih z aktom naložili drugi organi, ki so pristojni za odmero teh obveznosti (policija, sodišča, upravne enote itd.). FURS v teh primerih akt drugega organa le prisilno izvrši, kar opravi na predlog organa, ki je obveznost z aktom odmeril. Na podlagi sklenjenega dogovora predlagatelji na FURS posredujejo predloge v elektronski obliki preko aplikacije eIzvršbe.
Kdo

Organ javne uprave, ki želi kot predlagatelj izvršbe skleniti dogovor za vlaganje predlogov za izvršbo preko aplikacije eIzvršbe.


Kdaj

Ko gre za obveznosti, ki jih z aktom naložili drugi organi, ki je pristojen za odmero teh obveznosti (policija, sodišča, upravne enote itd.). FURS pa je v teh primerih pristojen le za prisilno izvršbo, kar opravi na predlog organa, ki je obveznost z aktom odmeril.


Kje in kako

Po pravilih določenih v dogovoru o sodelovanju v postopkih davčne izvršbe.


Obrazci

Dogovor o sodelovanju v postopkih davčne izvršbe

Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 1 k Dogovoru o sodelovanju v postopkih davčne izvršbe

Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obrazec za dodelitev in preklic vlog v podsistemih EPOS (eCarina)

Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Predlog za dovolitev vnosa predloga za izvršbo zoper insolventnega dolžnika

Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.