*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Zahtevek za pridobitev informacije o istovetnosti dokumenta z elektronskim izvirnikom 

Na podlagi določbe 84.a člena ZDavP-2 zadošča, da izvirnik dokumenta, ki je izdelan in podpisan v elektronski obliki, hrani Finančna uprava RS, zavezancu pa se lahko vroča fizični prepis dokumenta (natisnjena kopija). Fizični prepis dokumenta ima enako dokazno vrednost kot izvirnik v elektronski obliki.
Kdo

Zahtevek za pridobitev informacije o istovetnosti dokumenta z elektronskim izvirnikom predložijo zavezanci, ki želijo preveriti, če je fizični prepis dokumenta s katerim razpolagajo, istoveten z elektronskim izvirnikom, ki ga hrani Finančna uprava RS.


Kdaj

Zavezanec predloži zahtevek, če razpolaga s fizičnim prepisom dokumenta (kopija dokumenta) potrebuje pa informacijo ali je ta kopija dokumenta skladna z izvirnikom. V skladu s 84.a členom Zakona o davčnem postopku, Finančna uprava RS hrani izvirnik dokumenta, ki je bil podpisan elektronsko, zavezancu pa lahko vroči fizični prepis elektronskega izvirnika.


Kje in kako

Zahtevek se vloži v pisni obliki ali ustno na zapisnik. Pisna vloga je vloga, ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je v elektronski obliki oddana prek portala eDavki.

Zahtevek se lahko vloži:
    • elektronsko prek portala eDavki kot lastni dokument (tudi z uporabniškim imenom in geslom ter mobilno aplikacijo eDavki),
    • osebno ali po pošti pri finančnem uradu.


Obrazci

Zahtevek za pridobitev informacije o istovetnosti dokumenta z elektronskim izvirnikom (Istovetnost - 1)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.