*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Prijava gotovine, ki se vnaša v EU ali iznaša iz nje 

Prijavo gotovine morate predložiti carini, ko vstopate v EU ali jo zapuščate z 10.000 EUR ali več.
Kdo

Vstopate v EU ali jo zapuščate z 10.000 EUR ali več?
Prijavo gotovine morate predložiti carini, ko vstopate v EU ali jo zapuščate z 10.000 EUR ali več v gotovini ali protivrednosti v drugih valutah, sestavljeni iz enega ali več naslednjih predmetov:
bankovci in kovanci,
čeki, potovalni čeki, lastne menice ali denarna nakazila brez imenovanja upravičenca,
in od dne 3. junija 2021 zlati kovanci z vsebnostjo zlata najmanj 90 % in zlate palice, zlata zrna ali kepe z vsebnostjo zlata najmanj 99,5 %.

Kaj pa glede gotovine, ki se pošlje po pošti, s tovornim prometom ali po kurirju?
Carinski organi lahko zdaj zahtevajo, da se prijava za razkritje gotovine opravi za razkrito gotovino brez spremstva, poslano po pošti, s tovornim prometom ali kurirsko pošiljko in v vrednosti 10.000 EUR ali več. Na zahtevo mora prejemnik, pošiljatelj ali imenovani zastopnik to prijavo podati v 30 dneh.

Prenašalec (potnik) za gotovino s spremstvom.
Prijavitelj (pošiljatelj/prejemnik/zastopnik) za gotovino brez spremstva.


Kdaj

Pri vstopu v EU ali izstopu iz nje.


Kje in kako

Pri slovenskem carinskem organu na obrazcu za prijavo gotovine ali na obrazcu za prijavo o razkritju gotovine.


Obrazci

Obrazec za prijavo gotovine
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Obrazec za prijavo gotovine - dodatni list
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Obrazec za prijavo o razkritju gotovine
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Obrazec za prijavo o razkritju gotovine - dodatni list
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Obveznost prijave gotovine se ne šteje za izpolnjeno, če se predložijo napačni ali nepolni podatki ali če se gotovina ne da na razpolago za namene kontrole.