*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Prijava kršitev 

Prijavite kršitev carinske in davčne zakonodaje – prijava je lahko tudi anonimna.
Kdo

Posamezniki posredujejo informacije v prijavi, kjer je potrebno navesti čim bolj natančne podatke o kršitvi, saj le ti omogočajo učinkovito in uspešno izvedbo postopka na podlagi podane prijave.

Zakon o finančni upravi določa, da je uradna oseba dolžna varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij. Tako se podatki o prijavitelju ne smejo posredovati, prijava pa je lahko tudi anonimna.


Kdaj

Ko zaznate kršitev in jo hočete prijaviti, vas prosimo da pri prijavi:

    • navedete čim več podatkov o kršitelju,
    • na kratko opišete kršitve (podatki o vrsti kršitve ter datumu in kraju kršitve),
    • priložite morebitna dokazila, ki kažejo na sum storitve kršitve (na primer fotografije, listine, podatke o pričah,….).


Kje in kako

Posamezniki lahko vse informacije glede kršitev carinske in davčne zakonodaje posredujejo Finančni upravi RS in sicer:

    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki
    • po elektronski pošti na naslov: prijave.fu@gov.si
    • po pošti na naslov Generalni finančni urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana
    • osebno na najbližjem finančnem uradu v času uradnih ur
    • na anonimni telefon 080 11 22.

Anonimni telefon je odzivnik, kjer se izjava posameznika zgolj posname, ni pa se mogoče pogovoriti z uradno osebo Finančne uprave RS.


Obrazci

Prijava kršitev
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Fizično osebo, ki da lažno prijavo, se v skladu z 38. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru kaznuje s 500 evrov globe.

V posebno hudih primerih se ob zakonsko izpolnjenih pogojih kriva ovadba v skladu z 283. Kazenskega zakonika šteje za kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporom do dveh let.


Opis

Opisa ni.


Zakonodaja

Zakonodaje ni.


Novice

Novic ni.