*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Prijava neizplačane plače 

Finančna uprava RS je na podlagi novega 134.a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju od 1. 1. 2018 dobila novo pristojnost. Uvede lahko postopek o prekršku zoper tiste delodajalce, ki niso predložili obračuna prispevkov za socialno varnost, ker delavcem niso izplačali plač. Z prijavo neizplačane plače Finančno upravo RS opozorite na nepravilnosti s strani delodajalcev.
Kdo

Delavec ali kdor zazna kršitev s strani delodajalca, ki ni izplačal plače ali ni predložil obračuna prispevkov za socialno varnost (REK obrazcev) prijavi Finančni upravi RS.

Zakon o finančni upravi določa, da je uradna oseba dolžna varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij. Tako se podatki o prijavitelju ne smejo posredovati, prijava pa je lahko tudi anonimna.


Kdaj

Za učinkovito in uspešno morebitno izvedbo postopka na podlagi podane prijave, potrebujemo čim več podatkov, zato vas prosimo, da pri prijavi:

    • navedete čim več podatkov o kršitelju (navadno je to delodajalec, zato navedite polno ime podjetja, sedež (naslov, pošto in kraj) pravne osebe oziroma ime in priimek, če je delodajalec samostojni podjetnik posameznik, posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali fizična oseba ter njihov sedež dejavnosti oziroma prebivališče fizične osebe),

    • na kratko opišete kršitve (podatki o vrsti kršitve ter datumu in kraju kršitve),

    • priložite morebitna dokazila, ki kažejo na sum storitve kršitve (na primer fotografije, listine, podatke o pričah, delavcih, katerim so kršene konkretne pravice ipd.).


Kje in kako

Prijavitelji lahko prijavo neizplačane plače posredujejo Finančni upravi RS in sicer:

• elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki
• po elektronski pošti na naslov: prijave.fu@gov.si
• po pošti na naslov Finančni urad Murska Sobota, Slomškova ulica 1, 9001 Murska Sobota
• osebno na najbližjem finančnem uradu v času uradnih ur
• na anonimni telefon 080 11 22.

Anonimni telefon je odzivnik, kjer se izjava posameznika zgolj posname, ni pa se mogoče pogovoriti z uradno osebo Finančne uprave RS.


Obrazci

Prijava neizplačane plače
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Fizično osebo, ki da lažno prijavo, se v skladu z 38. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru kaznuje s 500 evrov globe.

V posebno hudih primerih se ob zakonsko izpolnjenih pogojih kriva ovadba in izpovedba v skladu z 283. in 284. členom Kazenskega zakonika štejeta za kaznivi dejanji, ki se kaznujeta z zaporom do dveh oziroma do treh let.


Opis

Opisa ni.


Novice

Novic ni.