*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Razkritje podatkov 

Izdaja razkritja podatkov
Kdo

Vlogo za razkritje podatkov lahko poda oseba, ki je upravičena do razkritja podatkov o poravnanih obveznostih za drugega davčnega zavezanca v primerih, pod pogoji in na način določen z zakonom.


Kdaj

Razkritje podatkov o poravnanih davčnih obveznosti se lahko izda samo v primeru obstoja zakonske podlage, ki razkritje dovoljuje ali na podlagi pisnega soglasja davčnega zavezanca za katerega se razkrije podatke. Razkritje podatkov se lahko uporablja samo za namen za katerega je bil izdan.


Kje in kako

Vlogo za razkritje podatkov je mogoče oddati:
    • Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, kot lastni dokument.
    • Na elektronski naslov pristojnega finančnega urada ali po pošti ali osebno.

Izdano razkritje podatkov se vroči elektronsko preko portala eDavkih (85a. člen ZDavP-2).


Obrazci

Vloga za razkritje
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.