*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov 

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove za druge dohodke lahko vloži nerezident, ki uveljavlja dejanske stroške za zmanjšanje davčne osnove.

Kdo

V primeru, ko akontacijo dohodnine od drugih dohodkov izračuna plačnik davka kot davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja, lahko davčni zavezanec – nerezident uveljavlja dejanske stroške za zmanjšanje davčne osnove s pisnim zahtevkom (prvi odstavek 322.a člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2), in sicer lahko uveljavlja nadomestilo za uporabo lastnih sredstev prostovoljca (v skladu s 1. točko petega odstavka 108. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2) oziroma določene stroške, ki so neposredno povezani s sodelovanjem v Fulbrightovem programu izmenjav (v skladu z Memorandumom o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav).


Kdaj

Nerezident lahko uveljavlja dejanske stroške pri davčnem organu v sedmih dneh od dneva izplačila dohodka.


Kje in kako

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov lahko nerezident odda:
    • osebno ali po pošti na pristojni finančni urad,
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.


Obrazci

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov (ZAH)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.