*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Pooblaščanje 

Praviloma opravlja dejanja v davčnem postopku zakoniti zastopnik poslovnega subjekta. Zakoniti zastopnik lahko drugi osebi dodeli pooblastilo. Pooblastilo je namenjeno finančni upravi, da je ta seznanjena z njegovim obstojem in obsegom. Vlogo za dodelitev pooblastila mora zakoniti zastopnik poslovnega subjekta lastnoročno oz. elektronsko podpisati.

V davčnem postopku se srečujemo predvsem s pooblastilom za zastopanje, pooblastilom za vročanje in s pooblastilom za delo znotraj portala eDavki.