*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Poslovanje z nami  

Poslovanje med zavezancem in Finančno upravo RS poteka v okviru upravnega postopka in v okviru davčnega postopka, ki je podvrsta upravnega postopka. Fizična oseba lahko v celoti elektronsko posluje (vlaga in prejema dokumente) s Finančno upravo RS z uporabo storitev, ki jih ponuja portal eDavki ali mobilna aplikacija eDavki.

Splošno

Posamezna dejanja v upravnem postopku opravlja zavezanec sam ali po pooblaščencu. Če zavezanec nima procesne sposobnosti, opravlja procesna dejanja zanj, njegov zakoniti zastopnik (npr. starš mladoletnemu otroku). Zavezanec oziroma njegov zakoniti zastopnik lahko določi pooblaščenca. Dejanja v postopku, ki jih opravi pooblaščenec v mejah pooblastila, imajo enak pravni učinek, kot če bi jih opravil zavezanec sam.

Vrste pooblastil:
1. Pooblastilo za zastopanje.
2. Pooblastilo za vročanje.
3. Pooblastilo za delo z obrazci znotraj portala eDavki.

Fizična oseba vlaga dokumente v elektronski obliki prek portala eDavki ali v fizični obliki prek pošte oziroma osebno na vložišču. Ravno tako fizična oseba prejema dokumente prek portala eDavki, če se je prijavila v storitev eVročanje oziroma prek pošte ali na kraju samem.

Če se fizična oseba ne prijavi na storitev eVročanje, ji Finančna uprava RS vroča prek pošte natisnjena kopijo. Izvirnik dokumenta, ki je izdelan in podpisan v elektronski obliki, pa hrani Finančna uprava RS. Zavezanci lahko preverijo pri Finančni upravi RS, ali je kopija dokumenta s katero razpolagajo, istovetna z elektronskim izvirnikom.